Servis i garancija

S obzirom da u našoj prodajnoj mreži zastupamo poznate brandove, obučili smo servisere i oformili servis bijele tehnike, televizora i grejnih tijela kako za robu koju kompanija distribuira kao i za treća lica. Svi naši serviseri su obučeni od strane proizvođača robe koju distribuiramo, a dijelove koje ugrađujemo su originalni i prema propisanim standardima proizvođača.

GARANCIJA:

  • Proizvodi se mogu servisirati u garantnom i vangarantnom roku.
  • Za sve proizvode koji se servisiraju u garantnom roku potrebno je da obezbjediti prateću dokumentaciju koja se dobija pri kupovini robe kao i fiskalni račun. 

Kontakt i lokacija

Adresa: Nikole Tesle 57, 74 000 Doboj, Bosna i Hercegovina
Tel; +387 53 222 502
mail;aris.servis@gmail.com